Rekrutacja do przedszkola

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w miesiącu marcu. Przez cały miesiąc marzec można zgłaszać się do przedszkola po formularz zgłoszeniowy
i wypełniony należy złożyć do dnia 31 marca. Formularz wypełniają i składają w biurze, zarówno rodzice nowych dzieci, jak i rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola.

W pierwszym tygodniu kwietnia odbywa się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji - Dyrektor,
2. Nauczyciel,
3. Rodzic - członek Rady Rodziców.

Komisja kwalifikacyjna każdorazowo wyznacza kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola. Następnego dnia po posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej zostają wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (z powodu braku miejsc).

Ponadto rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny: jest możliwość zapisania nowego dziecka na miejsce dziecka, które z różnych przyczyn zostało wypisane z przedszkola.


Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy wydajemy od pierwszego dnia roboczego w marcu. Należy odebrać go u Siostry Dyrektor lub pracownika przedszkola. Można również pobrać plik znajdujący się na dole strony. Pobrany plik proszę drukować dwustronnie.
Ċ
Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy,
26 lut 2021, 02:55