Programy i karty pracy w roku szk. 2020/2021

Programy

Program wychowania przedszkolnego: „Wokół przedszkola”  zgodny z nową podstawą programową – M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba- -Żabińska, Wydawnictwo MAC, Warszawa 2018.
 
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach - pr. zbiorowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010,
(AZ-0-01/10 z dnia 09.06.2010). 

Podręczniki i karty pracy dla 6-latków

„Nowe przygody Olka i Ady” - roczne przygotowanie przedszkolne –  MAC Edukacja, Warszawa 2019.
 
„Kocham dobrego Boga” - podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich, E. Osewska, ks. J. Stali, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2019 r.
 

Podręczniki i karty pracy dla 5-latków

Kolorowy start” - dla pięciolatków - W. Żaba- -Żabińska, MAC Edukacja, Kielce 2017.

„Spotkania dzieci Bożych” - podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich, J. Snopek, D. Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2019 r.

Podręczniki i karty pracy dla 4-latków

Chcę czytać i pisać”B. Szurowska, MAC Edukacja, Kielce 2016.
 
Świat dziecka Bożego” – podręcznik do nauki religii dla dzieci czteroletnich, J. Snopek, D. Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2019 r.

Podręczniki i karty pracy dla 3-latków

 „Radosne dzieci Boże” – podręcznik do nauki religii dla dzieci trzyletnich, J. Snopek, D. Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018 r.