O przedszkolu‎ > ‎Sprawozdania‎ > ‎

Sprawozdanie ze spotkania z Absolwentami Przedszkola Sióstr Elżbietanek, którzy ukończyli edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/2015

      Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole podjęło działania mające na celu śledzenie losów swoich absolwentów. Źródłem naszej wiedzy na temat przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i ich sukcesów są zarówno rozmowy z wychowankami i ich rodzicami odwiedzającymi przedszkole, jak i rozmowy z nauczycielami okolicznych szkół podstawowych.

      Okazją do ponownego spotkania z wieloma absolwentami i ich rodzicami są festyny rodzinne, które odbywają się w maju lub czerwcu. Udokumentowaniem tych spotkań są zdjęcia i wpisy do pamiątkowej Księgi.

      W tym roku szkolnym, w celu poszerzenia wiedzy o losach swoich wychowanków p. Alina i p. Monika zorganizowały spotkanie z absolwentami przedszkola, którzy zakończyli edukację w 2014/2015 r.

      Spotkanie odbyło się 24 maja o godz. 16.00. Spośród 25 dzieci uczęszczających w tamtym czasie do grupy Gumisie, w przedszkolu wraz z rodzicami stawiło się 13 z nich. Chwile powitania dla obu stron były bardzo miłe i wzruszające. Na gości czekały  liczne atrakcje i niespodzianki. 

      Zebranych powitała Siostra Dyrektor Marta Pankowska, która wyraziła wielką radość z ponownego spotkania i życzyła wszystkim wielu kolejnych sukcesów i błogosławieństwa Bożego.

      Młodsze koleżanki i koledzy, z grupy Puchatki, przywitały absolwentów wierszem i piosenką . Po tylu miłych słowach przyszedł czas na poczęstunek. Na sali pojawił się specjalnie przygotowany z tej okazji przez panią Teresę tort z logo przedszkola.

      Następnie głos zabrała p. Ala, która zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy.

      Spotkaniu cały czas towarzyszyła prezentacja, na którą składały się zdjęcia przypominające wspólnie spędzone chwile.

      Na zakończenie wychowawczynie prosiły dzieci i ich rodziców o wypełnienie ankiety oraz rozdały przygotowane dla dzieci upominki. Dla chętnych był jeszcze spacer po terenie przedszkolnym i orliku.