Czyste dłonie dbajmy o nie (25.03-05.04)

Zadania edukacyjne:
  • Wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny
  • Kształtowanie postawy prozdrowotnej, uświadamianie o konieczności stosowania zasad higieny osobistej
  • Rozumienie konieczności używania swoich przyborów, tj. grzebienia, ręcznika, szczoteczki
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcanie dzieci do dbałości o swój wygląd zewnętrzny.
  • Wyrabianie u dzieci dobrych nawyków i utrwalanie ich w codziennych sytuacjach.