24.05.2021 – 04.06.2021 „Ja i Moi Bliscy”

Zadania edukacyjne:
- Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku , miłości wobec bliskich.
- Uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.

Współpraca z Rodzicami:
 - Stwarzanie sytuacji do wspólnego spędzania czasu.
-  Kultywowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka.