18.01.2021 – 29.01.2021 „MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK”

Zadania edukacyjne:
  • Słuchanie i uczenie się wierszy i piosenek związanych ze świętem Babci i Dziadka. 
  • Okazywanie szacunku dla członków rodziny, kulturalne zachowanie się w domu rodzinnym  i w  przedszkolu.
Współpraca  z  rodzicami:
  • Oglądamy wspólnie z dziećmi albumy rodzinne, opowiadamy dzieciom o osobach znajdujących się  na zdjęciach.