15.02.2021–26.02.2021 „ZIMĄ PAMIĘTAMY O PTAKACH”

Zadania edukacyjne:
Dziecko:
  • rozpoznaje i nazywa niektóre ptaki zimujące w naszym kraju ( sikorka, gil, wróbel, gawron),
  • dowie się w jaki sposób może pomóc ptakom przetrwać zimę,
  • konstruuje swój system wartości – poznaje dobro czynione innym jako wartość.

Współpraca z Rodzicami: 
  • umożliwienie dzieciom wykonania zadanych poleceń (przynoszenie książek o ptakach, pokarmu dla ptaszków, ilustracji przedstawiających rożne gatunki ptaków oraz zimowy  krajobraz),
  • wspólne dokarmianie ptaków.