W krainie legend i baśni (27.01.2020 - 07.02.2020)

Cele główne:
 • rozpoznawanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole;
 • zapoznanie z wyglądem, przeznaczeniem księgarni;
 • poznawanie popularnych legend polskich;
 • rozpoznawanie bohaterów znanych legend i baśni;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas czytanych treści;
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przetrwanie poszczególnych zwierząt zimą;
Współpraca z rodzicami:
 • Wspólne zakupy w księgarni;
 • Czytanie wybranych przez dziecko pozycji książkowych;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat dbania o książki;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy;