Ptaki zimową porą (30.12.2019 - 10.01.2020)

Cele główne:
 • rozpoznawanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas czytanych treści;
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przetrwanie poszczególnych zwierząt zimą;

Współpraca z rodzicami:
 • Wspólne spacery i obserwacja zmian przyrody;
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat niesienia pomocy zwierzętom w zimowy czas;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy;
 • Wspólne dokarmianie ptaków w parku i miejscach do tego przeznaczonych;