Podróż w czasie i wyprawa w kosmos (10.02.2020 - 21.02.2020)

Cel ogólny:
poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem, tj. rakieta, planeta, meteoryt, gwiazda
  • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastycznych z różnych materiałów
  • wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołowych zadaniach
  • dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy
  • zapoznanie ze stałością następstw dni tygodnia
  • zapoznanie dzieci z różnymi sposobami mierzenia czasu
  • poszerzenie wiadomości na temat różnorodnych zegarów i urządzeń służących do odmierzania czasu

Współpraca z rodzicami:
  • utrwalanie stosunków czasowych w obrębie dni tygodnia
  • bogacenie słownictwa związanego z czasem