Święto Mamy i Taty (06.05-17.05)

Zadania edukacyjne:
 • nazywanie imion członków rodziny oraz zawodów wykonywanych przez rodziców
 • ukazywanie sposobów spędzania czasu z rodzicami
 • poznawanie codziennych obowiązków domowych rodziców
 • budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców
 • wprowadzenie litery: "C, c", "G, g" – drukowanej
 • rozwijanie zdolności estetycznej w pracach plastycznych
 • rozwijanie zdolności matematycznych: ważenie, pieniądze
 • przygotowywanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty
Współpraca z rodzicami:
 • zachęcamy dzieci do angażowania się w codzienne obowiązki domowe
 • wspólne spędzamy czas wolny
 • organizujemy rodzinne spacery i wycieczki