Wietrzyk leci w dal przez pola, idą dzieci do przedszkola. (03.09-14.09)

Zadania edukacyjne:
  • Opowiadamy o wakacjach spędzonych wspólnie z rodziną.
  • Wspominamy miejsca wakacyjnego wypoczynku (działka, morze, jezioro, góry, las, wieś, gospodarstwo dziadków) – interesujemy się krajem ojczystym;
  • Jesteśmy wdzięczni wobec rodziców i dziadków, którzy zapewnili nam miłe przeżycia wakacyjne.
  • Witamy w grupie nowych kolegów i koleżanki; jesteśmy wrażliwości na potrzeby innych.
Współpraca z rodzicami:
  • Rozmawiamy z dziećmi o wspólnie spędzonych wakacjach, o przygodach wakacyjnych i przywiezionych pamiątkach.
  • Mówimy dzieciom o dobroci i miłości Pana Boga, który troszczył się o nas podczas letniego wypoczynku i pozwolił nam znów spotkać się z kolegami i koleżankami w przedszkolu.