Polska – moja Ojczyzna (29.10-09.11)

Zadania edukacyjne:
  • Poznawanie symboli narodowych (godło, flaga) oraz znaczenia tych znaków dla naszego kraju – Polski;
  • zapoznanie z mapą Polski i wskazywanie na niej Warszawy (stolicy) oraz Bydgoszczy;
  • kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie zainteresowania Polską oraz przywiązania do swojego kraju.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas spacerów z dziećmi obserwujemy zabudowę ulic, wzbudzamy przywiązanie do własnej miejscowości, własnego osiedla;
  • zwracamy uwagę na budynki użyteczności publicznej, na których można odnaleźć symbole narodowe takie jak godło lub flaga;
  • pokazujemy dzieciom pomniki przyrody, które również oznaczone są symbolem narodowym oraz pomniki upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski lub regionu;
  • wspólnie modlimy się np. za poległych w obronie Ojczyzny.