Liście malowane, pod drzewami rozsypane (15.10-26.10)

Zadania edukacyjne:
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych
 • poznawanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew
 • zapoznanie z podziałem drzew na liściaste i iglaste
 • doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji
 • rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom
 • doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni
 • rozbudzanie ekspresji twórczej
 • wprowadzenie litery „E, e” na podstawie wyrazu „elf”
 • prezentuje własne umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenkę
Współpraca z rodzicami:
 • razem z dziećmi wychodzimy na spacery do parku
 • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie
 • nazywamy drzewa i przyglądamy się zwierzętom występującym w parku
 • wspólnie zbieramy „dary jesieni”
 • rozmawiamy z dzieckiem o ważnej roli Boga jako stwórcy