W czasie pochmurnych dni przedszkolaki się nie nudzą! (27.11-08.12)

Cel ogólny: Wprowadzanie dziecka w świat techniki oraz kształtowanie umiejętności do samodzielnego organizowania czasu wolnego.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią
  • Stwarzanie okazji do rozwijania muzykalności
  • Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.
  • Rozpoznawanie i nazywanie emocji.
  • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
  • Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości
  • Rozwijanie intuicji geometrycznej
Współpraca z rodzicami:
  • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych
  • Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych i spotkaniu z Św. Mikołajem.