W baśniowo-zimowej krainie (02.01–12.01)

Cel ogólny: Uwrażliwienie dziecka na piękno przyrody i różnorodność zachodzących zmian w okresie zimy oraz budzenie zaciekawienia otaczającym światem książek poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.
 
Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
 • Wywoływanie w dziecku chęci do przebywania na świeżym powietrzu w czasie zimy.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków
 • Stwarzanie okazji do poznania ptaków odwiedzających karmnik.
 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec książek.
 • Weryfikowanie wiedzy dziecka dot. znajomości bajek oraz ich bohaterów.
 • Zainteresowanie dzieci książką i bajką.
Współpraca z rodzicami:
 • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
 • Pomoc w organizowaniu w Sali kącika ulubionych książek dzieci.
 • Uczestnictwo w zajęciach otwartych.