My się zimy nie boimy - bezpiecznie bawić się potrafimy. (29.01-09.02)

Cel ogólny: Wdrażanie do świadomego spędzania czasu wolnego na sportach zimowych. Kształtowanie prawidłowej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Wywoływanie w dziecku chęci do przebywania na świeżym powietrzu w czasie zimy.
  • Poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw w ogrodzie.
  • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w różnych miejscach w czasie ferii zimowych
  • Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sportów zimowych oraz potrzebnym sprzętem.
  • Kształtowanie nawyku dbałości o swoje zdrowie.
  • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
Współpraca z rodzicami:
  • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych (czapka, szalik, rękawiczki).
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.