Czy w kosmosie, czy na ziemi, czas towarzyszy nam w każdej przestrzeni (26.02-09.03)

Cel ogólny: Poznajemy wiadomości dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz zwracamy uwagę na mijający czas.

Zadania edukacyjne:
  • Uświadamiamy sobie, że „Ziemia krąży wokół Słońca” i rozumiemy zjawisko następstwa dnia po nocy.
  • Posługujemy się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, rakieta.
  • Potrafimy zrozumieć pojęcia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
  • Zwracamy uwagę na mijający czas na podstawie przykładów z naszego życia
Współpraca z rodzicami:
  • Wspólnie z dziećmi oglądamy albumy i książki o kosmosie.
  • Poszerzamy dzieciom wiedzę nt. innych planet poprzez np. oglądanie filmów edukacyjnych czy oglądanie wystaw kosmicznych.