Umiemy zgodnie się bawić nie tylko w dzień dziecka (29.05–09.06)

Zadania edukacyjne:
  • Nawiązujemy koleżeńskie, serdeczne stosunki z rówieśnikami – okazujemy życzliwość, pomoc, uprzejmość, kulturalnie zwracamy się do siebie.
  • Dziękujemy Panu Bogu, że potrafimy szanować się nawzajem i zgodnie się bawić.
  • Motywujemy się do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
  • Uświadomienie dzieciom ich praw oraz obowiązków.