Na zielonej łące (12.06-23.06)

Zadania edukacyjne:
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
  • Uświadomienie pożyteczności owadów oraz niebezpieczeństwa wynikającego z niszczenia ich środowiska naturalnego
  • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy podczas pobytu na terenie przedszkola
  • Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom