My zabawki szanujemy i od Świętego Mikołaja też je dostajemy (28.11-9.12)

Zadania edukacyjne:
  • wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami”
  • integrowanie grupy podczas wspólnych zabaw
  • stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (życzliwość, radość)  
  • wprowadzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
Współpraca z rodzicami:
  • podtrzymywanie tradycji mikołajkowych
  • stworzenie świątecznego nastroju
  • pomoc w odkrywaniu możliwości twórczych dziecka