Bije zegar godziny i my wtedy mówimy: "Jak ten czas szybko mija". (27.12-05.01)

Zadania edukacyjne:
  • zapoznanie ze stałością następstw dni tygodnia
  • dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy
  • zapoznanie dzieci z różnymi sposobami mierzenia czasu
  • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
Współpraca z rodzicami:
  • bogacenie słownictwa związanego z czasem
  • utrwalanie stosunków czasowych w obrębie dni tygodnia
  • poszerzenie wiadomości na temat różnorodnych zegarów i urządzeń służących do odmierzania czasu