18.01.2021 – 29.01.2021 „Czas, który spędzam z babcią i dziadkiem nigdy nie jest zmarnowany”

Cele główne:
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych; 
 • zapoznanie z następstwem dni i nocy;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie nazw i odpowiedniej kolejności dni tygodnia, miesięcy i pór roku;
 • poznawanie symbolu +;
 • wprowadzenie litery ,,B,b, S,s” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 8.
Współpraca z rodzicami:
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • odwiedzenie wraz z dzieckiem jego dziadków;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.