14.09.2020 – 25.09.2020 „Jesienna droga do przedszkola”

Cele główne:
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia; 
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem;
 • poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego;
 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • poznawanie grzybów trujących i jadalnych;

Współpraca z rodzicami:
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • pomoc w zauważeniu zmian zachodzących w przyrodzie – spacery z dzieckiem po ogrodach, parkach;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.