10.05.2021 – 21.05.2021 „Dbamy o naszą planetę"

Cele główne:
 • - rozwijanie mowy i myślenia;
 • - rozwijanie sprawności fizycznej;
 • - rozwijanie muzykalności;
 • - rozwijanie sprawności manualnej;
 • - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • - przeliczanie elementów;
 • - utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • - utrwalanie symboli matematycznych;
 • - rozwijanie zdolności matematycznych: segregowanie, rytmy;
 • - kształtowanie świadomości ekologicznej; 
 • - rozumienie konieczności sortowania odpadów wytworzonych przez człowieka;
 • - wzbogacenie słownika o wyrazy: ekologia, recykling, segregacja.

Współpraca z rodzicami:
 • - uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny; 
 • - rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • - wspólne czytanie prostych treści dla dzieci;
 • - ukazujemy dziecku niewłaściwe zachowania ludzi wobec przyrody;
 • - przyzwyczajamy dziecko do dbania o środowisko poprzez: racjonalne gospodarowanie wodą, energią, segregację śmieci.