W jesienną pogodę dbamy o zdrowie (28.10.2019r. – 08.11.2019r.)

Zadania edukacyjne:
– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
– kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania
–  poszerzanie wiedzy na temat ludzkiego ciała
– kształtowanie i doskonalenie odpowiedzialności za własne zdrowie
– rozpoznawanie i nazywanie liczby: „4”
– poznanie figury geometrycznej: kwadratu
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby
– wprowadzenie litery: „E, e” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Współpraca z rodzicami:
– podczas spacerów i wycieczek zwracamy szczególną uwagę na zmieniające się warunki atmosferyczne tj. zmiana temperatury, częste opady deszczu oraz mgły
– rozmawiamy z dziećmi na temat właściwego ubierania się tj. ciepłe kurtki, czapki, buty oraz sposobów radzenia sobie z objawami przeziębienia

Realizowany program: program wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC S.A, Kielce 2018