Kocham babcię, kocham dziadka (13.01.2020 - 24.01.2020)

Cele główne:
 • rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, poznanie cyfry 8,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania, poznawanie liter S,s oraz N,n
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu,
 • Zachęcanie do tworzenia albumów rodzinnych, świętowania Dnia Babci i Dziadka,
 • Uczestnictwo we Mszy św.