Zwierzęta domowe i mieszkające poza nim - jak przygotowują się do zimy? (13.11-23.11)

Cel ogólny: wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt i ich naturalnego środowiska

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • zapoznanie z pracą weterynarza oraz poszerzanie słownika czynnego o przymiotniki określające weterynarza
  • poznanie sposób właściwej pielęgnacji zwierząt
  • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej na przykładzie wybranych wyrazów
  • zapoznanie z zapisem cyfry „5” oraz liter „D, d”, „Y,y”
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zwierząt domowych
  • zapoznanie z informacjami o zwierzętach zasypiających na zimę
  • doskonalenie umiejętności czytania globalnego
  • kształtowanie umiejętności grafomotorycznych oraz rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
Współpraca z rodzicami:
  • uświadamianie prawidłowego traktowania zwierząt przez ludzi
  • rozwijanie zainteresowań dzieci