Wyprawa w kosmos i podróż w czasie, czyli wynalazki, które zmieniły świat (11.02-22.02)

Cel ogólny: poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem, tj. rakieta, planeta, meteoryt, gwiazda
  • poznanie wiadomości na temat dinozaurów
  • zapoznanie z elementami historii wybranych wynalazków
  • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastycznych z różnych materiałów
  • wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołowych zadaniach
  • poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli i węgla kamiennego
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności motorycznej
Współpraca z rodzicami:
  • uświadomienie jaką wartość w naszym życiu mają wynalazki ludzkości