Wiemy jak dbać o naszą planetę (23.04-30.04)

Cel ogólny: Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody oraz uświadomienie konieczności ochrony środowiska.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska.
  • Uświadomienie niebezpieczeństw, jakie grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka.
  • Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
  • Nabywanie przeświadczenia, że woda jest niezbędnym czynnikiem dla życia na Ziemi.
Współpraca z rodzicami:
  • Konsultacje indywidualne