Wielka chwila nadchodzi, bo Pan Jezus się rodzi. Z radością oczekujemy na Święta Bożego Narodzenia (10.12-21.12)

Cel ogólny: poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Narodzeniem Pana Jezusa

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • stworzenie świątecznej atmosfery w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
  • obserwowanie zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia
  • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
  • sprawianie radości innym poprzez składanie życzeń świątecznych, wykonywanie dla innych upominków
Współpraca z rodzicami:
  • zachęcanie do pomocy w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia
  • wspólne dekorowanie choinki, śpiewanie kolęd z dziećmi