Wakacje już za nami – znów się spotykamy (03.09-14.09)

Cel ogólny:  Wzajemne poznawanie siebie oraz swojego otoczenia. Nabywanie właściwego stosunku do kolegów oraz pracowników przedszkola.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Dzielenie się przeżyciami z pobytu w różnych rejonach kraju i zagranicy: morze, las, jezioro, góry.
  • Zapoznanie dzieci z nową salą, kącikami zabaw, indywidualnymi szafkami.
  • Przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących przedszkolaka, dbanie o wspólny sprzęt i zabawki – rozumienie pojęcia „ wspólna własność”.
  • Wprowadzenie dyżurów tygodniowych – wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków dyżurnego.