W krainie muzyki poznajemy tajemnice książek (06.05-17.05)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • zapoznanie z nazwami zawodów związanych z procesem powstania książki
  • kształtowanie zainteresowania książką i czytaniem
  • pobudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej w toku różnorodnych zabaw
  • wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki oraz grania na instrumentach perkusyjnych
  • rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmiany tempa i dynamiki
  • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
  • rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków
Współpraca z rodzicami:
  • budzenie zainteresowania czytaniem warunkującym możliwość poznawania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej
  • zajęcia otwarte z rodzicami o tematyce muzyczno-ruchowej