Na wiejskim podwórku (25.03-05.04)

Cel ogólny: Poszerzanie wiadomości związanych z pracą rolnika oraz poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowanych w gospodarstwie rolnym.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Utrwalanie nazw, wyglądu i odgłosów wydawanych przez wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka.
  • Rozwijanie zainteresowania tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu (kujawski strój ludowy, taniec kujawiak).
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
  • Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
Współpraca z rodzicami:
  • Konsultacje indywidualne