Listopadowe święta (29.10-09.11)

Cel ogólny:  Poznawanie tradycji związanych ze świętami religijnymi i narodowymi.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot rodzinnej; dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
  • Poszerzenie wiadomości dzieci nt. członków własnej rodziny. Poznawanie jej historii – tworzenie wspólnie z rodzicami „drzewa” genealogicznego.
  • Rozumienie pojęć: ojczyzna, naród, kraj. Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
  • Przybliżenie wybranych faktów i wybitnych postaci z historii Polski.
Współpraca z rodzicami:
  • Wykonanie z dziećmi drzewa genealogicznego rodziny
  • Udział dzieci w konkursie pieśni patriotycznych.
  • Dostarczanie do przedszkola potrzebnych materiałów np. rodzinne zdjęcia.
  • Zajecie otwarte z udziałem rodziców  nt. "Ja i moja rodzina. Wykonanie "drzewa genealogicznego""
  • Indywidualne konsultacje