Ja i moja Rodzina (20.05-31.05)

Cel ogólny: Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:

  • Zaspokajanie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną poprzez zachęcanie dzieci do interesowania się pracą zawodową i domowymi zajęciami rodziców i rodzeństwa, pełniejszego uczestnictwa w niektórych domowych zajęciach poszczególnych członków rodziny.
  • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
  • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcanie do współorganizowania Festynu Rodzinnego
  • Zajęcie otwarte dla rodziców połączone z zebraniem.
  • Zorganizowanie Dnia włoskiego z okazji Dnia Dziecka.
  • Indywidualne konsultacje.