Dbamy o zdrowie jesienią, korzystamy z darów jesieni. (01.10-12.10)

Cel ogólny:  Świadomie dba o własne zdrowie i samopoczucie w okresie jesiennym

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Utrwalanie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych
  • Różnicowanie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych rejonach świata
  • Utrwalenie  nazwy pory roku – jesień, określeń: sad, warzywnik, przetwory.
  • Wielozmysłowe poznawanie niektórych darów jesieni. Utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej - ćwiczenie analizy słuchowej (wyodrębnianie głoski w nagłosie  i wygłosie wyrazów). Doskonalenie kompetencji językowych