Znam zasady ruchu drogowego dlatego jestem bezpieczny na drodze (18.09–29.09)

Zadania edukacyjne:
  • poznajemy i przestrzegamy podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy,
  • poznajemy skutki niewłaściwego zachowania się oraz uczymy się jak radzić sobie w różnych niebezpiecznych sytucjach.