Wspomnienia z wakacji (01.09–15.09)

Zadania edukacyjne:
  • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przypomnienie nazwisk i imion dzieci z grupy
  • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
Współpraca z rodzicami:
  • Rozmowa z dziećmi na temat dobrego zachowania się w przedszkolu.
  • Spotkanie z rodzicami, omówienie nowej podstawy programowej.