Wiosnę czuć już wkoło – wszystkim jest wesoło! (12.03–23.03)

Zadania edukacyjne:
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki.
  • poznawanie zwiastunów wiosny np. pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
Współpraca z rodzicami:
  • rozmowa z dziećmi na temat zbliżającej się pory roku.