Wesoła łąka (11.06–22.06)

Zadania edukacyjne:
  • Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych oraz słownictwa o nazwach zwierząt i kwiatów występujących na łące.
  • Rozbudzanie zainteresowań życiem owadów i drobnych zwierząt. Uwrażliwianie się na piękno otaczającego nas świata.
Współpraca z rodzicami:
  • Zwracanie uwagi podczas wspólnych spacerów z dzieckiem na drobne zwierzęta i owady. Pomaganie dziecku opisać wygląd owada, którego widziało oraz tłumaczenie konieczności  zachowania bezpieczeństwa podczas obserwacji.