Kto ty jesteś - Polak mały? (23.04-11.05)

Zadania edukacyjne:                                                                                                  
  • Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, poprawne jej nazywanie.
  • Nabywanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z flagą Polski, godłem oraz hymnem państwowym.
  • Przybliżenie wybranych informacji o Warszawie