Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… (12.12-23.12)

Cel ogólny: Wprowadzanie dzieci w świat wartości i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Zadania edukacyjne:
  • Wprowadzamy dzieci w świat wartości i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
  • Kształtujemy umiejętność okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
  • Budzimy nastrój radości i oczekiwania w związku ze zbliżającymi się świętami.

Współpraca z rodzicami:
  • Wspólnie z dzieckiem przygotowujemy się do świąt, pozwalamy mu uczestniczyć w wyborze choinki, dekoracji świątecznych, potraw wigilijnych.
  • Zachęcamy do pomagania rodzicom  w prostych pracach domowych.
  • Przypominamy dziecku o tradycjach świątecznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dbamy o ich    przestrzeganie, m.in. w dzieleniu się opłatkiem i wspólnym kolędowaniu.