Przybyła zima (23.01-03.02)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym  w czasie zimy.
  • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
  • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnie z porą roku.
  • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas spacerów zwracanie uwagi na zmiany w przyrodzie w okresie zimy, określanie ich, zastanawianie się, jaka pora roku będzie następna, co przyniesie.
  • Wspólne zabawy z dzieckiem na śniegu, dokarmianie i obserwowanie ptaków.