Na poczcie. Czekamy na św. Mikołaja (28.11-09.12)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  1. Zapoznanie z pracą Poczty Polskiej - wycieczka.
  2. Redagowanie i wysłanie listu do św. Mikołaja do Finlandii.
  3. Zapoznanie z różnymi formami przekazu życzeń i pozdrowień dawniej i dziś.

Współpraca z rodzicami:
  1. Wytworzenie świątecznego klimatu oczekiwania na św. Mikołaja.
  2. Wspólne z dzieckiem wysłanie świątecznych kartek z życzeniami do rodziny i znajomych - zwrócenie uwagi na warunki, które trzeba spełnić: adresat, nadawca, znaczek itp.