Czas nas goni (27.12-05.01)

Cel ogólny: kształtowanie świadomości upływu czasu

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Poznanie pojęcia czasu: godziny, minuty, sekundy.
  • Uświadamianie cykliczności pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
  • Rozumienie pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
Współpraca z rodzicami:
  • Nazywanie bieżącego dnia tygodnia, kolejnego miesiąca, wspólne przesuwanie  bądź wyrywanie kartek z kalendarza, zadawanie zagadek typu: jaki dzień tygodnia był wczoraj, a jaki będzie jutro.
  • Podczas rozmów z dzieckiem używanie pojęć: rano, w południe, po południu, wieczorem.