Grupy‎ > ‎Gumisie‎ > ‎Wiersze i piosenki 2020/2021‎ > ‎

wiersz „Mali strażnicy przyrody”

 aut. nieznany

Dziś ekologia modne słowo, 
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.
(…)
Matka natura nam, wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.