26.04.2021r. – 07.05.2021r. „Moje miasto, moja ojczyzna”

Zadania edukacyjne:
– poznawanie historii swojej miejscowości, stolicy, ważniejszych instytucji, zabytków
– poznawanie legend dotyczących historii państwa polskiego
– podawanie nazw miejscowości tj. kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr 
– przybliżenie informacji o Unii Europejskiej (wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta)
– rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, budzenie zainteresowań naukowych
– wprowadzenie litery: „F”, „f” oraz „H”, „h” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Współpraca z rodzicami:
– podczas spacerów obserwujemy zabudowę ulic
– zwracamy uwagę na budynki użyteczności publicznej, na których można dostrzec symbole narodowe tj. godło i flaga
– szukamy pomników przyrody oraz pomników upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i naszego miasta