19.04.2021r. – 23.04.2021r. „Zwierzęta na wsi ”

Zadania edukacyjne:
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie
- zapoznanie z nazwami i cechami charakterystycznymi wyglądu zwierząt hodowlanych
- wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi 
- rozwijanie umiejętności kojarzenia, spostrzegania i analogii poprzez układanie sekwencji 
- wprowadzenie litery: „Ż”, „ż” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
- doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej
- kształtowanie postawy prozdrowotnej i ekologicznej: udział w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”


Współpraca z rodzicami:
- organizujemy rodzinne spacery i wycieczki na wieś i gospodarstw agroturystycznych
- zachęcamy do wspólnego oglądania i czytania książek o tematyce zwierząt hodowlanych