18.01.2021 - 29.01.2021 „Kocham babcię, kocham dziadka”

Cele główne:
 • rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • wdrażanie do gry na instrumentach
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, poznanie cyfry „8”
 • wprowadzenie litery: „N”, „n” oraz „S”, „s” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej
 • kształtowanie postaw proekologicznych udział w programie edukacyjnym: Kubusiowi Przyjaciele Natury

Współpraca z rodzicami:
 • odwiedzamy dziadków z okazji Ich święta i składamy Im życzenia
 • przypominamy dzieciom o kulturalnym zachowaniu się wobec osób starszych
 • pamiętamy o odmawianiu modlitwy za zdrowie Babci i Dziadka
 • zachęcanie do tworzenia albumów rodzinnych, świętowania Dnia Babci i Dziadka